Cataract

Mensen met cataract hebben constant een mistig zicht. In de meeste gevallen kan een ingreep soelaas brengen en binnen enkele dagen na de ingreep kan de patiënt weer een normale activiteit opnemen.

Cataract

De ziekte

Cataract, in de volksmond ook ‘staar’ genoemd, is de belangrijkste oorzaak van slecht zien wereldwijd en van blindheid in de derde wereld. Cataract maakt het zicht wazig, maar heeft weinig invloed op het gezichtsveld. Het is het gevolg van het normale verouderingsproces van de lens, maar ook andere oorzaken kunnen cataract uitlokken: corticoïden, dialyse, spierdystrofie, stofwisselingsziekten, diabetes, een vreemd voorwerp dat het oog binnendringt, een slag op het oog, roken, een onevenwichtige voeding,enz. Soms is cataract aangeboren.

Naarmate de leeftijd vordert, vertonen de eiwitten in de ooglens de neiging om te oxideren en te agglutineren, waardoor deze langzaam vertroebelt.

 

Cataract

Cataract

De symptonen

De meest voorkomende symptomen van cataract zijn:

  • Wazig zicht, er worden minder details waargenomen.
  • Vaak van bril veranderen
  • Verminderde kleurperceptie.
  • Lichtgevoeligheid.
  • Meer lichtsterkte nodig bij het lezen.
  • Verminderde gezichtsscherpte.

 

Cataract

De lens ligt achter de pupil. Het is een dubbelbolle lens die het licht bundelt op het netvlies, dat de beelden registreert en ze naar de hersenen doorstuurt.

De behandeling

Een heelkundige ingreep is de enige mogelijkheid op beter zicht. Het is een snelle, maar delicate ingreep waarbij de troebele ooglens door een kunstmatige lens wordt vervangen.

De ingreep gebeurt ambulant (korte opname van max. enkele uren) en kan onder lokale topische anesthesie (met druppeltjes). Er wordt een sneetje van 2 mm gemaakt aan de rand van het hoornvlies om zo tot bij het kapsel van de lens te komen. Ultrasoon wordt de kern van de vertroebelde lens verpulverd en weggezogen. Daarna wordt een kunstlens ingebracht. Na een cataractingreep wordt het zicht zeer snel weer helder en scherp.

Wanneer men cataract onbehandeld laat, zal het zicht steeds verder afnemen, met in het uiterste geval blindheid tot gevolg.

Types implantlenzen

  • Monofocaal: enkel het verzicht wordt gecorrigeerd, er is nadien wel nog een leesbril nodig
  • EDOF (extended depth of focus): ver en nabij wordt gecorrigeerd, maar de nadruk ligt op het tussenzicht (bv computerscherm), voor kleine tekst kan nog een leesbril nodig zijn
  • Multifocaal: alle afstanden worden gecorrigeerd, er is geen bril meer nodig

 

Waar gebeurt deze ingreep?

Afhankelijk van het type implantlens, hospitalisatieverzekering,.. kan de ingreep uitgevoerd worden in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende campus Henri Serruys of in onze private kliniek Milho Clinics.

 

Maak een afspraak

Oogcentrum Oostende

Elk oog is anders. En daarmee dus ook elke oogafwijking. Daarom is het niet mogelijk om op afstand advies te geven over een geschikte behandelmethode. Contacteer ons voor een afspraak. 

 

  Maak een afspraak

praktijk oogcentrum oostende